Met een laag inkomen- zeker tot 110% van het sociaal minimum- is de maandelijkse premie voor de zorgverzekering een zware last. Het niet kunnen betalen van de zorgverzekering zorgt voor schulden bij mensen en mensen kunnen zorg gaan mijden. Om dit tegen te gaan heeft de fractie van de PvdA- in de vorige raadsperiode- met een motie gevraagd om voor onze minima een collectieve zorgverzekering via de gemeente aan te bieden. In 2012 heeft de gemeenteraad het besluit genomen dat de Collectieve Zorgverzekering voor de minima zou worden ingesteld. Via de schriftelijke vragen van de fractie van de VVD en de informatie van de ouderenbonden is bekend geworden dat in 2018 een overgangsjaar zal plaatsvinden, waardoor inwoners in 2018 niet nieuw kunnen instromen in de collectieve zorgverzekering van de gemeente.
In aanvulling op de schriftelijke vragen van raadslid Ilona Jense van de fractie van de VVD (gesteld op dinsdag 19 september 2017) stellen de fracties van GroenLinks en de PvdA de volgende vragen.

1. Hoeveel inwoners maakten er de afgelopen jaren en op dit moment precies gebruik van de Collectieve Zorgverzekering voor de minima via Menzis?
2. Kunt u uitleggen wat het overgangsjaar in 2018 heel precies zal betekenen voor onze minima?
3. Kunt u precies toelichten welke acties het college neemt om ervoor te zorgen dat alsnog alle minima- ondanks het overgangsjaar- kunnen aansluiten in het collectief?
4. Kunt u garanderen dat ook na 2018 alle minima tot 110% gebruik kunnen maken van een collectieve zorgverzekering via de gemeente?
­