In Nederland is een groot tekort aan openbare en opengestelde toiletten. Iedereen heeft daar last van, maar vooral voor de ruim 2 miljoen buikpatiƫnten in Nederland is dit een groot probleem. In de gemeente Westland is recent een motie in de gemeenteraad aangenomen om winkeliers, bedrijven en horeca op te roepen aan te sluiten bij de HogeNood- app (informatie: http://www.waarkaniknaardewc.nl en http://www.hogenood.nu). Deze motie heeft haar succes bewezen, ondernemers hebben hun toilet massaal aangemeld via de HogeNood- app. Ook voor de buikpatienten in de gemeente Pijnacker- Nootdorp is het heel belangrijk dat zij gebruik kunnen maken van een openbare en opgestelde toiletten binnen de gemeente.

Om deze reden stellen de fracties van de PvdA en GroenLinks de volgende raadsvragen:

1. Is het college bekend met dit initiatief?
2. Bent u bereid om toiletten van gemeente (gemeentelijke accomodaties, bestuurscentrum e.d.) aan te melden bij de HogeNood- app?
3. Bent u bereid om winkeliers, bedrijven, horeca, verenigingen en andere organisaties in de gemeente op te roepen dat ook te doen?
­