Download hier de stellingen
Download hier ons programma
De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp maakt voor de verkiezingen van 21 maart 2018 gebruik van Kieskompas. De link naar deze stemwijzer wordt half februari bekend gemaakt door de gemeente. U kunt dan per stelling aangeven of u het (helemaal) mee eens bent, neutraal of (helemaal) niet mee eens bent met de stelling. Alle partijen die deelnemen aan de verkiezingen hebben samengewerkt met Kieskompas om de stellingen samen te stellen. De stellingen zijn zo opgeschreven dat de verschillen tussen de politieke partijen in onze gemeente naar voren komen. In dit document staan de antwoorden op deze stellingen en de bijbehorende standpunten van Progressief Pijnacker-Nootdorp. Per stelling hebben wij onze standpunten toegelicht. Bij onze standpunten zijn de twee kernwaarden van progressief Pijnacker-Nootdorp altijd bepalend. Deze kernwaarden zijn dat een voorstel een bijdrage moet leveren aan een duurzaam en sociaal Pijnacker-Nootdorp. De stellingen in het Kieskompas dekken maar een deel van onze plannen. Ons complete verkiezingsprogramma vindt u hier op onze website.