Door raadsvragen van PvdA en GroenLinks gaat het college in gesprek met winkeliersverenigingen om hun toiletten openbaar toegankelijk te maken. In Nederland is een groot tekort aan openbare en opengestelde toiletten. Iedereen heeft daar last van, maar vooral voor de ruim 2 miljoen buikpatiënten in Nederland is dit een groot probleem. Zij kunnen niet een bezoek aan een toilet even uitstellen, waardoor zij heel afhankelijk zijn van openbare of opengestelde toiletten. Eén op de vier buikpatienten blijft daarom thuis en gaat de deur niet uit. Ook in onze gemeente is een groot tekort van openbaar toegankelijke toiletten.Belangenverenigingen van buikpatienten hebben daarom een app bedacht- dit is de HogeNood-app- om direct duidelijk te maken welke toiletten openbaar toegankelijk zijn. Ook voor de buikpatiënten in de gemeente Pijnacker- Nootdorp is het heel belangrijk dat zij gebruik kunnen maken van een openbare en opgestelde toiletten binnen de gemeente, maar natuurlijk ook voor buikpatienten die de gemeente komen bezoeken. Om deze reden stelden de fracties van de PvdA en GroenLinks raadsvragen. Uit de beantwoording van deze raadsvragen heeft het college aangegeven dat zij CulturA gaan aanmelden bij de app en met de winkeliersverenigingen van Ackershof en de Parade in gesprek zullen gaan om hen te motiveren ook hun toiletten openbaar toegankelijk te maken. De fracties van PvdA en GroenLinks zijn blij met deze acties vanuit het college en zijn benieuwd naar de resultaten van het overleg.
­