Maak kennis met de eerste acht op onze verkiezingslijst

Natuurlijk zijn we met veel meer actieve vrijwilligers die zich voor onze gemeente inzetten dan de 'keien' die u hier op deze pagina ziet. Eén ding hebben ze in ieder geval met elkaar gemeen: ze willen allemaal een duurzame en sociale toekomst! Doet u ook mee? Ga dan zeker op 21 maart stemmen op Progressief Pijnacker-Nootdorp. U maakt het verschil!

Marieke van Bijnen

Graag stel ik mezelf voor. Mijn naam is Marieke van Bijnen en ik ben 33 jaar oud. Samen met mijn vriend en onze vijf kinderen (Arnoud, Isabelle, Alexander, Mare en Jorrit) wonen wij in de wijk Tolhek in Pijnacker. Wij genieten enorm van het wonen in onze gemeente. Vooral omdat het een kinderrijke gemeente is, met veel groen en mooie voorzieningen in de buurt- zoals scholen, speeltuinen, winkels en verenigingen. Mensen zeggen elkaar gedag en kijken naar elkaar om. Van jongs af aan ben ik politiek actief. Mijn ideaal is dat mensen een gelijke kans krijgen om het optimale uit zichzelf te kunnen halen. Ik geloof dat de samenleving voor alle mensen een gelukkigere plek is als mensen naar elkaar omkijken, elkaar ondersteunen en hun talent optimaal benutten. In de periode dat ik actief ben in de gemeenteraad heb ik- samen met mijn collega’s- ervoor gezorgd dat kinderen die opgroeien in armoede schoolspullen kregen en mee kunnen doen bij een sport- of culturele vereniging. Ook heb ik veel aandacht gevraagd voor toegankelijkheid van cultuur voor iedereen, door de introductie van de Rotterdampas voor onze inwoners. De komende jaren wil ik vanuit Progressief Pijnacker- Nootdorp aan de slag om onze gemeente nog socialer te maken.

Jan Nederveen

Mijn naam is Jan Nederveen. Ik ben 54 jaar en woon al 14 jaar met plezier in Delfgauw. Ik heb mijzelf aangemeld voor de kandidatenlijst van Progressief Pijnacker-Nootdorp omdat ik vind dat deze gemeente veel groener en socialer kan worden. Ik ben al 8 jaar raadslid en ben woordvoerder ruimtelijke ordening en duurzaamheid. Bij alle plannen stel ik mijzelf de vraag kan dit duurzamer en socialer en dat is meestal wel het geval. Ik wil mij voor de komende raadsperiode inzetten om onze gemeente echt duurzaam te maken. Nu blijft het teveel steken bij mooie plannen.
Overdag werk ik bij de gemeente Delft als strategisch  adviseur en heb daarvoor voor de TU Delft gewerkt als verkeersonderzoeker bij de faculteit Technische Bestuurskunde. Ik geef nog regelmatig gastcolleges op de TU.

Jan-Willem Maas

Mijn naam is Jan-Willem Maas, ik ben 49 jaar. Met mijn vrouw twee kinderen woon ik met heel veel plezier in Tolhek in Pijnacker.
De belangrijkste reden voor mij om te kiezen voor een partij als Progressief Pijnacker-Nootdorp is dat ik het belangrijk vind dat iedereen mee kan doen. Eigen verantwoordelijkheid is belangrijk, maar voor hen die het echt nodig hebben moet er een sociaal vangnet zijn.
Ik heb een commerciële functie in de IT-dienstverlening. Wat ik belangrijk vind in het bedrijfsleven is dat er niet alleen gekeken wordt naar winstmaximalisatie, maar dat er ook oog is voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het bedrijf. De mens en de omgeving zijn minstens zo belangrijk. Dat is voor mij dan ook het kompas als het gaat om economische ontwikkeling in onze gemeente.

Saskia Kleewein

Sinds 2006 woon ik met echtgenoot Dirk Bazuin en onze twee kinderen met veel plezier in Nootdorp. Mijn motivatie om de lokale politiek in te stappen is dat ik slecht tegen sociale ongelijkheid en sociaal onrecht kan. En omdat ik graag mee wil doen. “Decisions are made by those who show up”. Een sterk links geluid is belangrijk, zeker in Pijnacker-Nootdorp en daarom ben ik blij dat de PvdA en GroenLinks lokaal de handen ineen geslagen hebben en samen onder de naam Progresief PN verder gaan.

De afgelopen jaren ben ik werkzaam geweest als parkmanager, onder andere op de bedrijventerreinen Oostambacht, Heron en Ruyven, en als zelfstandig adviseur en projectmanager op het gebied van veilig ondernemen en criminaliteitspreventie.
Ik ben al een aantal jaren actief voor de PvdA Pijnacker-Nootdorp, eerst als bestuurslid, daarna als campagnecoördinator en afdelingsvoorzitter. Het afgelopen jaar heb ik me vooral beziggehouden met de fusie tussen de lokale afdelingen van de PvdA en GroenLinks.

Wineke 't Hart

Ik woon sinds 2007 met mijn gezin in Nootdorp. Ik ben politieke actief geworden op m’n 14de met acties tegen de kruisraketten. Daarna heb ik onder andere ervaring opgedaan bij jongeren organisatie Rebel, FNV-jongeren, Nederland Bekend Kleur, Milieudefensie, als milieu ambtenaar en re-integratieconsulent.

Ik ben lid geworden van GroenLinks vanwege de goede, concrete ideeën over alternatieve energie, het creëren van werk, eerlijk delen en internationale solidariteit. Ik zet me graag in voor een samenleving waarin iedereen mee telt en we met respect met onze natuur omgaan. Dat zal ik blijven doen binnen Progressief Pijnacker-Nootdorp.

Amarins Komduur

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 42 jaar en ik woon samen met mijn dochter van tien, mijn man en onze kat in de Nootdorpse wijk De Venen Oost. Ik zit sinds 2010 in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met wonen, economie, duurzaamheid, dierenwelzijn en ruimtelijke ordening. Ook zit ik in de Rekenkamercommissie.

In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en woordvoerder bij Vewin, de koepelorganisatie van drinkwaterbedrijven.  In mijn vrije tijd doe ik aan ballet en yoga. Daarnaast loop ik graag hard in de Balij en het Bieslandse Bos, ik kan dan echt genieten van hoe het groen in onze gemeente steeds mooier wordt. Ik sta voor Progressief Pijnacker-Nootdorp op de lijst omdat het een sociale partij is, van en voor mensen. Maar ook omdat PPN naast solidariteit staat voor groen en duurzaamheid. 

Dilara Saadet Gök

Mijn naam is Dilara Saadet Gök en ik ben 23 jaar oud. Ik woon samen met mijn familie in Nootdorp en in het dagelijks leven ben ik studente Politicologie en Rechtsgeleerdheid. Ik sta op nummer 7 van de kandidatenlijst voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen.
De voornaamste reden dat ik mijzelf verkiesbaar stel voor de verkiezingen namens Progressief Pijnacker- Nootdorp is dat ik een grote voorstander ben van sociale gelijkheid, solidariteit, duurzaamheid en diversiteit. Progressief Pijnacker-Nootdorp onderscheidt zich bij uitstek van de andere partijen als het gaat om deze belangrijke punten.
In de huidige samenstelling van de Gemeenteraad ontbreekt de diversiteit. In een lokale volksvertegenwoordiging vind ik het belangrijk dat dit tot zijn uiting komt in bijvoorbeeld de categorie leeftijd. Met 23 jaar onderscheid ik mij van de rest maar hoop ik vooral deze standpunten te vertegenwoordigen en om meer jongeren te inspireren en te motiveren om op te komen voor hun idealen en belangen door zich aan te sluiten bij een politieke partij. Ik wil me graag sterk maken voor een Pijnacker-Nootdorp waarin iedereen gelijkwaardig is, u ook?

Jaouad Khamkhami

Onze complete kandidatenlijst

1 -Marieke van Bijnen, Pijnacker
2 -Jan Nederveen, Delfgauw
3 -Jan-Willem Maas, Pijnacker
4 -Saskia Kleewein, Nootdorp
5 -Wineke 't Hart, Nootdorp
6 -Amarins Komduur, Nootdorp
7 -Dilara Gök, Nootdorp
8 -Jaouad Khamkhami, Nootdorp
9 -Nico Oudhof, Nootdorp
10-Hans Voerknecht, Pijnacker
11-Tim Geutjes, Pijnacker
12-Francine van der Jagt, Pijnacker
13-Kirsten van Adrichem, Pijnacker
14-Jeroen van den Bos, Pijnacker
15-Eric Biesmeijer, Pijnacker
16-Susanne van Hooft, Delfgauw
17-Dirk Bazuin, Nootdorp
18-Annemarieke Slavenburg, Delfgauw
19-Erik Verroen, Nootdorp
20-Olof King, Delfgauw
21-Jan Zandijk, Pijnacker
22-Jan Willem van Eijk, Nootdorp
23-Gemma Smid, Nootdorp
24-Job Vink, Nootdorp
25-Freek Kortman, Nootdorp
26-Jolanda Fleurke, Nootdorp
27-Paul Hölscher, Pijnacker
28-Harm Duel, Delfgauw
29-Leo Suijker, Pijnacker
30-Petra Graafland, Pijnacker
31-Klaas de Vries, Pijnacker

­